Hämärän kuiskaus purjehtii yössä.

Leikittelee unimaan haamukuvilla.


Kunnes aamu jälleen sarastaa saa;

lapsensa iholtaan herättää